Þjónusta við einstaklinga

Lögfræðiþjónusta OPUS lögmanna við einstaklinga byggir á mikilli reynslu og kunnáttu lögmanna stofunnar í málum vegna umferðar- og vinnuslysa, sakamála og hjúskapar-, erfða- og barnaréttarmála. Þá hafa OPUS lögmenn á að skipa lögmönnum með sérþekkingu á öllum sviðum fasteignamála.

OPUS Slysabætur

OPUS lögmenn hafa frá stofnun lagt mjög mikla áherslu á bóta- og slysamál og hafa sérfræðingar stofunnar yfirgripsmikla reynslu og þekkingu á þessum málaflokki.

Nánar

Fasteigna- og gallamál

OPUS lögmenn hafa á að skipa lögmönnum með sérþekkingu á öllum sviðum fasteignamála. Það geta til dæmis verið húsaleigu-, fjöleignarhúsa-, galla-, jarðamál og skipulags- og byggingarmál.

Nánar

Greiðsluerfiðleikar

OPUS lögmenn hafa á síðustu misserum sérhæft sig í málum sem tengjast greiðsluerfiðleikum einstaklinga í kjölfar bankahrunsins. Þau úrræði sem standa einstaklingum boða eru mörg og mismunandi og mikilvægt er að koma málum í réttan farveg í upphafi.

Nánar

Sakamál

Ljóst er að sakamál geta haft mikil áhrif á líf sakborninga og fjölskyldu. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála eiga þeir sem sakaðir eru um refsiverða háttsemi alltaf rétt á aðstoð verjanda, bæði á rannsóknar- og dómstigi. Sérfræðingar OPUS lögmanna á þessu sviði hafa mikla þekkingu og reynslu þegar kemur að verjendastörfum sem og af málsmeðferð hjá lögreglu og dómstólum.

Nánar

Sifja-, erfða- og barnaréttur

Algengt er að einstaklingar leiti sér aðstoðar lögmanns vegna margvíslegrar óvissu sem skapast getur innan fjölskyldna, svo sem í kjölfar skilnaða eða dauðsfalla. Mikilvægt er að hafa greiðan aðgang að lögmanni sem má treysta að sýni fullan trúnað og gæti hagsmuna skjólstæðinga sinna á allan hátt.

Nánar

Vinnuréttur og starfsmannamál

Starfsmenn OPUS hafa víðtæka reynslu af vinnuréttarmálum og geta veitt alhliða ráðgjöf á þessu sviði. Lögmenn OPUS hafa veitt atvinnurekendum, launþegum og opinberum aðilum ráðgjöf á þessum réttarsviðum.

Nánar