Sagan

OPUS lögmenn hófu starfsemi sína 1. desember 2006. Segja má að þjónusta við einstaklinga hafi framan af verið hryggjarstykkið í rekstri stofunnar og hvílir starfsemin enn á þeim sterka grunni sem þá var lagður. Áhersla er lögð á persónulega og áreiðanlega þjónustu við viðskiptavini. Þess má geta að OPUS lögmenn buðu fyrstir íslenskra lögmanna uppá sólarhringsþjónustu við viðskiptavini sína.

Lögfræðiþjónusta OPUS lögmanna við einstaklinga byggir á mikilli reynslu og kunnáttu lögmanna stofunnar, m.a. í málum vegna sakamála, hjúskapar-, erfða- og barnaréttarmála og umferðar- og vinnuslysa. Þá hafa OPUS lögmenn á að skipa lögmönnum með sérþekkingu á öllum sviðum fasteignamála. OPUS lögmenn hafa frá upphafi lagt áherslu á lögfræðiþjónustu fyrir erlenda ríkisborgara og Íslendinga af erlendum uppruna sem búsettir eru hér á landi.

Á undanförnum árum hafa verkefni fyrir fyrirtæki og opinbera aðila orðið veigameiri þáttur í rekstri OPUS lögmanna. Fjármála- og félagaréttur skipa þar stærstan sess en OPUS lögmenn hafa lagt sérstaka áherslu á að styrkja þá þætti í rekstri stofunnar. OPUS lögmenn gæta hagsmuna bæði erlendra og innlendra fyrirtækja, stórra sem smárra á þessu sviði. Sérfræðingar OPUS lögmanna hafa mikla reynslu af störfum í bankarétti, verðbréfamarkaðs- og kauphallarrétti og almennum félagarétti. OPUS lögmenn veita viðskiptavinum sínum þannig fyrsta flokks lögfræðiráðgjöf varðandi löggjöf um fjárhagslega endurskipulagningu fyrirtækja, verðbréfaviðskipti, lánasamninga og bankastarfsemi, kauphallar- og félagarétt og gjaldeyrismál.